Gorau Chwarae Cydchwarae (Welsh Edition) por Dylan Ebenezer

Gorau Chwarae Cydchwarae (Welsh Edition)
Titulo del libro : Gorau Chwarae Cydchwarae (Welsh Edition)
Fecha de lanzamiento : March 31, 2016
Autor : Dylan Ebenezer
Número de páginas : 53
ISBN :
Editor : Y Lolfa

Podemos descargar libros de forma gratuita sin necesidad de registro. Restricciones en el número tampoco. Quieres - descargar un libro Gorau Chwarae Cydchwarae (Welsh Edition). Pero puede crear una biblioteca completa de literatura de alta calidad en su computadora en un día.


Dylan Ebenezer con Gorau Chwarae Cydchwarae (Welsh Edition)

Hanes llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn cyrraedd Ffrainc a gemau Ewro 2016 a geir yn y gyfrol fer, gan tudalen hon. Daw holl ddawn y sylwebydd pêl-droed i’r amlwg wrth i Dylan Ebenezer ail-fyw pob un gêm yn ymgyrch Cymru i gyrraedd Ffrainc. Mae yma ddisgrifiadau byw o’r gemau, portreadir yr awyrgylch ymhlith y cefnogwyr selog sydd yn dilyn eu tîm ledled y byd, ac atgoffir y darllenydd o brif ddigwyddiadau pob gêm, gan ganolbwyntio ar ambell elfen ddramatig.

Llyfr i’r cefnogwr pêl-droed selog yw hwn ac oherwydd hynny, y mae’n gyfrol brin a gwerthfawr yn y Gymraeg. Yn anad dim, llwydda Dylan Ebenezer i’n denu i ganol y chwarae, ac mae ei swydd wedi ei alluogi i fynd yn ddigon agos at y chwaraewyr i roi i ni olwg fywiog, ddiddorol iawn ar eu hagweddau a’u hymroddiad. Ond gan ei fod yntau'n un o’r cefnogwyr hynny sydd yn fodlon teithio’r byd, y mae’n gallu cyfleu eu gobeithion a’u disgwyliadau hwythau hefyd. Tywysir ni drwy benodau cryno ond lliwgar am bob un o’r gemau. Ceir nerfusrwydd y gêm gyntaf yn Andora, ceir yr hyn a eilw yn 'brydferthwch gêm gyfartal' yn erbyn Bosnia, y frwydr yng Nghyprus, yr ymrafael yn erbyn Gwlad Belg a’r fuddugoliaeth ryfeddol yn Israel hyn a llawer mwy.
John Roberts - Gwales.com

Camp fawr y gyfrol yw portreadu mwy na’r gemau’n unig. Mae’r awdur yn pwyso a mesur y gamp a gyflawnwyd. Mae hefyd yn dawel fach yn dadansoddi’r hyn a roddodd lwyddiant i’r tîm. Yn eu tro, gwerthfawrogir dewrder cyfnod John Toshack, arweiniad tactegol Osian Roberts, gweledigaeth Gary Speed, dycnwch Chris Coleman a’r undod rhyfeddol oedd wedi datblygu yng ngharfan ifanc Brian Flynn a’i berthynas agos â’r cefnogwyr.